1910-14 Books aboard Fram

Books from the library on the Fram (1910–14).

– Åge Meyer: Et folk, der vaagner
– Palle Rosenkrantz: Kongelig Elskov, Anna Boleyn
– Palle Rosenkrantz: Bent Bille
– Carl Kohl: Babel
– H.F. Ewald: Bondebruden
– Knud Hjortø: To verdener
– Herman Bang: Liv og død
– Sten Drewsen: Rødt eller sort
– Jacob B Bull: Kong Kristjern Tyran
– Harald Kidde: Aaage og Else – døden
– Harald Kidde: Aaage og Else – livet
– Zakarias Bielsen: Gamle vaner
– Herman Bang – Ravnene
– Karl Gjellerup: Ti kroner
– M. Goldschmidt: Fortællinger og virkelighetsbilleder
– Holger Drachmann: Med kul og kridt, dighte 1872
– Troels Lund: Christian den fjerdes skib paa Skanderborg Sø I & II
– Albert Gnudtzmann: En særlings roman
– Vilhelm Bergsøe: Henrik Ibsen paa Ischia og Fra Piazza del Popolo
– Aage Barfoed: Skytten
– Johan Skjoldborg: Kragehuset
– Carl Ewald: Mogens Heinesen
– Walter Christmas: Frits Banner
– Edward Blaumuller: Manddom
– Laurids Bruun: Den evige – og lyset tændtes
– Laurids Bruun: Den evige – spiring og vekst
– Laurids Bruun: Den evige – de klare øjne
– Laurids Bruun: Den evige – hjærternes møde
– Laurids Bruun: Den sidste fribonde
– John Paulsen: Enkens søn
– Poul Levin: Den døde by
– M. Andersen Nexø: Familien Frank
– St. St. Blicher: Telle og andre noveller
– St. St. Blicher: Herregaardshistorier
– Johan Skjoldborg: Bjærregaarden